Porotherm dům Wienerberger

Porotherm dům Wienerberger

Rozhodující role konstrukčního systému

Bezmála třetina energie spotřebovávané v Česku připadá na budovy, především pak na zajišťování tepla v nich. Přičemž cena tepla, největší položky z výdajů za energie, se v posledních deseti letech u nás zvedla o 65 až 140 procent, podle druhu paliva a způsobu vytápění. Je zřejmé, že v kontextu s těmito čísly dále roste význam energeticky úsporných staveb. Už pomocí současných technologií je podle znalců možné snížit spotřebu tepla o dvě třetiny. Řešením je obecně účinnější tepelná izolace, mimo jiné právě kvalita konstrukčního systému, s jehož pomocí budova vyrostla. Cihly plněné minerální vatou jsou odpovědí společnosti Wienergerger právě na tuto aktuální poptávku.

Také díky jim lze už dnes projektovat a stavět domy, které splňují požadavky přísné evropské směrnice platné od roku 2020. Cihly plněné minerální vatou současně zásluhou svých unikátních vlastností poskytují obyvatelům příjemné a zdravé bydlení. Domy z těchto vysoce tepelněizolačních cihelných kvádrů pomáhají výrazně snížit spotřebu energie na vytápění a emise CO2. Přispívají tak rozhodující měrou k ochraně klimatu a kvalitě života obyvatel Země.