Služby

Základní poskytované hospodářské činnosti uspokojující individuální potřeby našich klientů.

ZAJIŠŤOVÁNÍ POZITIVNÍ PUBLICITY

ZAJIŠŤOVÁNÍ POZITIVNÍ PUBLICITY

Poskytujeme profesionální podporu vedoucí k účinnější komunikaci a posílení firemního věhlasu.

PŘÍPRAVA A REALIZACE PR STRATEGIÍ

PŘÍPRAVA A REALIZACE PR STRATEGIÍ

Udržujeme či zvyšujeme úspěch firem a produktů dlouhodobými komunikačními strategiemi.

KOMPLETNÍ ČASOPISECKÁ TVORBA

KOMPLETNÍ ČASOPISECKÁ TVORBA

Vydáváme tištěné firemní časopisy, korporátní publikace a připravujeme internetové magazíny.

NÁKUP REKLAMNÍCH PLOCH

NÁKUP REKLAMNÍCH PLOCH

Ovládáme špičkový mediální servis a řešení v oblasti nákupu tiskové, internetové a televizní reklamy.

ROZVÍJENÍ VZTAHŮ S MÉDII

ROZVÍJENÍ VZTAHŮ S MÉDII

Známe prostředí tradičních sdělovacích prostředků
a pravidelně vytváříme zajímavá témata.

MONITORING A ANALÝZY

MONITORING A ANALÝZY

Monitorujeme tisk, internet, sociální sítě, zpravodajská média i reklamu a přinášíme odpovědi.