DŮM&ZAHRADA

DŮM&ZAHRADA

Měsíčník DŮM&ZAHRADA čte podle průzkumu Unie vydavatelů
více než 100 000 čtenářů měsíčně.

Už od roku 2003 probíhá na stránkách časopisu anketa TOP DOMY, v posledních letech byla jejím spoluorganizátorem společnost Caffé Bohemia. Cílem ankety je popularizovat mezi veřejností práci schopných dodavatelů a projektantů.

Samozřejmě, že Top domy musejí v disciplíně rodinný dům obecně odpovídat jistým vyšším nárokům. Důraz je v tomto směru kladen zejména na řešení splňující vysoké parametry ve smyslu architektonického ztvárnění domu, na jeho provozního fungování, na celkovou užitnou hodnotu objektu a klíčové technické vlastnosti. V uvedeném směru je důraz pochopitelně kladen zejména na to, jak stavba obstojí ve světle čím dál přísnějších nároků na množství spotřebovávané energie a na energetickou bilanci domu obecně. Některé z objektů, jimž se v minulých letech dostalo ocenění v rámci ankety Top domy, stojí v České republice v mnoha desítkách exemplářů. A existují typy domů s přídomkem Top, které byly postaveny dokonce už ve stovkách opakování! Už to je samozřejmě důkaz, že v těchto případech jde o řešení rodinných domů v duchu obecně platných provozních potřeb i v duchu masově prokazovaného vkusu.