BEST

BEST

Česká firma čtvrtstoletí

Trvale výkonná a úspěšná bilance výsledků společnosti BEST pochopitelně nalézá patřičný společenský a mediální ohlas. V hodnocení míry prestiže a důvěryhodnosti zdejších firem v rámci projektu ČEKIA Stability Award, nese BEST, a.s., dlouhodobě ocenění AAA. Jméno firmy můžeme pravidelně číst na nejvyšších příčkách žebříčku ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. V historii této přehlídky se žádná skutečně privátní a česká firma nikdy výš, než akciová společnost BEST, nedostala.

Také v architektuře obecně fungují procesy, jejichž charakter pak v následujícím čase ovlivňuje celý obor. Platí to i v segmentu úprava okolí rodinného domu. Ten, kdo dokáže určovat tendence a trendy, však musí mít napřed postavení lídra, k němuž se dopracoval velmi dlouhodobě prokazovanou kvalitou. Speciálně pokud jde o konstrukční prvky na první pohled tak prozaických zařízení, jakými jsou příjezdové komunikace k rodinnému domu, odstavné plochy, parkovací stání, terasy, zídky, cestičky pro pěší, schodiště, zdicí systémy…

Napsat komentář