AirComfort Electrolux

AirComfort Electrolux

Čest přispět kvalitě vzduchu

S historií a věhlasem značky Electrolux jsou spjaté vysavače, ledničky, mrazničky, myčky nádobí a také jiné domácí spotřebiče. Pro všechny společně platí, že v oboru představují absolutní špičku. O to více zajímavější je skutečnost, že Electrolux aktuálně významným způsobem rozšiřuje pole své působnosti ještě dál. Právě na klimatizační zařízení a tepelná čerpadla. A stojí jako zakladatel u uceleného systému AirComfort, jehož cílem je zachovat čistý a zdravý vzduch v obytném prostředí poté, co muselo dojít k vyhřátí a uklizení onoho bytu nebo domu.

Electrolux hledí na problém nakládání se stále vzácnějším čerstvým zdravým vzduchem komplexně. V tom je ohromný přínos systému AirComfort! Jeho jednotlivé články se navzájem podporují a doplňují. Zatímco v jiném podání si mnohdy škodí. Stačí vzpomenout fakt, že standardní způsoby zajišťování tepla obvykle až drasticky poznamenávají právě kvalitu okolního vzduchu.

AirComfort zaštítěný gigantem Electrolux má ambice globální. AirComfort zaštítěný společnostmi SMART-VAC a BEAM ČR svým způsobem kultivuje prostředí domácností českých.